Zamačkávací plomby a ochranná pouzdra - TŘÍDA parametrů - Ochranná pouzdra pro vodoměry a plynoměry