SÄLZER - celosvětově známý symbol pro vačkové spínače a výkonové odpínače

Historie skupiny Sälzer Electric

V roce 1956, před více než 60 lety, se pan Peter A. Sälzer rozhodl vyvíjet, vyrábět a prodávat moderní spínací zařízení jako nezávislý podnikatel. Dnešní skupina Sälzer Electric je celosvětově působící výrobní a servisní společností a jako výrobce úzce specializovaných produktů se soustředí na vačkové a výkonové spínače. Jedná se o průmyslová spínací zařízení v rozsahu spínačů nízkého napětí až do 1000 voltů.

Vývoj skupiny Sälzer Electric lze nejlépe přiblížit pomocí hlavních milníků ve vývoji produktů za posledních pět desetiletí:

Začátek

Myšlenkou pana Petera A. Sälzera nejdříve bylo vyvinout vačkový spínač se třemi kontakty na spínací zónu jako motorový spínač ke spínání třífázových motorů. To se mu podařilo, a tak došlo k výraznému snížení tenkrát velmi důležité instalační hloubky spínačů motorů. Pomocí přepínače hvězda–trojúhelník pro koloidní mlýny tehdy vedoucí firmy v této oblasti mohl být nápad úspěšně realizován. První vačkový spínač na světě se třemi kontakty na spínací zónu byl v branži přijat s nadšením.

60.léta 20.století

V šedesátých letech se etabloval jako systémový dodavatel v oboru svařovacích strojů a dosáhl velkého úspěchu průkopnickými návrhy malých svařovacích zařízení. Během vývoje od stupňových přepínačů s plochými kluznými kontakty až po „typovou řadu SG“, s kontakty s dvojitým přerušením a postříbřeným kontaktním materiálem ke snížení kontaktního odporu, úspěšně realizoval řadu technických inovací v oblasti výroby stupňových spínačů k regulaci a řízení transformátorů a dalších zařízení.

70.léta 20.století

Sedmdesátá léta se zcela nesla ve znamení bouřlivého vývoje plastů. Zatímco dříve bylo možné pro výrobu vačkových spínačů použít pro dosažení odolnosti proti plazivým proudům pouze reaktoplasty na bázi melaminu, nyní se skutečnou alternativou staly termoplasty na bázi polyamidů vyztužených skleněnými vlákny s protipožární ochranou. Ve spolupráci s firmou BASF jako první výrobce vačkových spínačů úspěšně vyvinul mnohokrát modifikovanou, ale dosud vyráběnou „typovou řadu S“ na bázi polyamidů vyztužených skleněnými vlákny.

Cesta ke změně byla trnitá a vyžadovala zcela novou orientaci ve struktuře nástrojů a kompletní reorganizaci strojového parku pro tváření plastů. Potřebné know-how se teprve obtížně vytvářelo.

80.léta 20.století

V osmdesátých letech probíhal další vývoj „typové řady S“ a začal vývoj výkonových spínačů „typové řady H“. Aby se snížila závislost jako systémového dodavatele pro průmyslové svařovací stroje, došlo ke vstupu na nové trhy za účelem prodeje dalším uživatelům (např. výrobci rozvěděčů, ovládacích skříní, průmyslových strojů atd.) Za účelem sjednocení marketingových aktivit, došlo k vytvoření pro posílení identity značky „corporate identity“. Firemní filozofie, kterou v listopadu 1986 vytvořil pan Peter A. Sälzer, je v nezměněné podobě platná dodnes.

90.léta 20.století

Devadesátá léta byla charakterizována na jedné straně konsolidací na trhu svařovacích zdrojů, na druhé straně živelným růstem dalších odvětví.

Po převzetí společnosti Elgero Schaltgeräte GmbH v Rochlitzu (Sasko) bylo vyvinuto značné úsilí o zvýšení potenciálu růstu. Poté, co se produkty firmy Elgero mezitím staly neprodejnými, bylo třeba výpadek nahradit novými produktovými řadami společnosti Sälzer.

Výkonové odpínače řady H200-A byly koncipovány zcela nově a a byla pro ně zřízena poloautomatická výroba. Současně došlo k novému vývoji výkonových odpínačů řady H400 od 63 A do 125 A. Vačkové spínače typových řad M200, P100, P200, R200 a T200 jsou rovněž příkladem našeho inovačního potenciálu v 90. letech.

Aby bylo možné po ukončení činnosti našeho obchodního a servisního partnera ve Velké Británii i nadále poskytovat služby našim stávajícím zákazníkům a umožnili další růst v této zemi, byla v roce 1992 založena společnost Salzer UK Ltd.

Globální výzvy, kterým společnost Sälzer čelí, si vyžádaly zavedení certifikovaného systému řízení jakosti. Protože se tak dělo současně s integrací společnosti Elgero Schaltgeräte GmbH v Rochlitzu, bylo nutné zásadní přeorientování struktur v rámci obou lokalit. Museli jsme přistoupit k těžkým škrtům. 

Nové tisíciletí

S počátkem nového tisíciletí a pokračující globalizací rostly také nároky na péči o zákazníka. Pouze díky zavedení moderního systému správy dat o výrobku se nám podařilo prostřednictvím informačních materiálů naší celosvětové prodejní a servisní organizace srozumitelně prezentovat velké množství variant našich produktů. Jsme hrdí na to, že jsme s našimi informačními technologiemi nyní světovým lídrem.

Pro lepší přístup na trh v USA, který je pro nás velmi důležitý, jsme na konci roku 2004 založili společnost Salzer USA Corporation. Tato nová společnost se mezitím v USA úspěšně etablovala.

Pozitivní vývoj skupiny Sälzer Electric pokračuje v novém tisíciletí i díky optimalizaci procesů a vývoji nových inovativních produktů a můžeme věřit, že společnost je dobře připravena čelit výzvám trhu i v budoucnosti.