Politika jakosti

                                                                                                                                                                                                                             


Od roku 2004 máme ve společnosti zaveden systém řízení jakosti ISO 9001 (ke stažení)

Mezi naše zákazníky patří tuzemské i zahraniční výrobní a obchodní firmy z nejrůznějších oborů, které kladou vysoké nároky na jakost našich výrobků i služeb. Každá naše chyba může vzhledem k nárokům našich zákazníků a při vysoké konkurenci znamenat pro naši společnost závažnou ztrátu a poškození našeho jména. 

Proto zaměřujeme činnost naší společnosti následujícími směry:

  • dodávky výrobků s vysokou kvalitou vyráběné podle nejmodernějších technologií
  • průběžné informování našich zákazníků o našich službách a o našem sortimentu
  • všechny požadavky a dodávky zákazníků plnit v co možná nejkratším možném termínu a přesně podle jejich požadavků
  • důsledně sledovat plnění objednávek našich zákazníků a nedopustit nesplnění dohodnutých termínů
  • všechny připomínky zákazníků řešit pokud možno okamžitě s maximálním pracovním nasazením tak, abychom zajistili jejich plnou spokojenost
  • soustavné zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců