EKO-KOM

      

Ochrana životního prostředí

Společnost WAPRO® je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM, čímž v České republice plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech č. 477/2001 pod klientským číslem: EK-F00020506 a přispívá tím aktivně k ochraně životního prostředí.

Osvědčení o plnění povinnosti stanovené zákonem o obalech za rok 2023

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh

Prohlášení o shodě o plnění požadavků na obaly