WAPRO - THE WIRING & CLAMPING PRODUCTS

Politika jakostiMezi naše zákazníky patří tuzemské i zahraniční výrobní a obchodní firmy z nejrůznějších oborů, které kladou vysoké nároky na jakost našich výrobků i služeb. Každá naše chyba může vzhledem k nároku našich zákazníků a při vysoké konkurenci znamenat pro naši společnost  závažnou ztrátu a poškození našeho jména.

Proto zaměřujeme činnost naší společnosti následujícími směry:

  • dodávky výrobků s vysokou kvalitou a vyráběné podle nejmodernějších technologií
  • průběžné informování našich zákazníků o našich službách a o našem sortimentu
  • všechny požadavky a dodávky zákazníků plnit v co možná nejkratším možném termínu a přesně podle jejich požadavků
  • důsledně sledovat plnění objednávek našich zákazníků a nedopustit nesplnění dohodnutých termínů
  • všechny připomínky zákazníků řešit pokud možno okamžitě a s maximálním pracovním nasazením tak, abychom zajistili jejich plnou spokojenost
  • soustavné zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců
    Záruční podmínky