WAPRO - THE WIRING & CLAMPING PRODUCTS

EKO-KOMOchrana životního prostředí


Společnost WAPRO®  je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM, čímž plní své povinnosti v České republice zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech č. 477/2001 pod klientským číslem:

a přispívá tím aktivně k ochraně životního prostředí.